Strona główna

Biuro Finansowe NOVA z siedzibą w Puławach działa na podstawie Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów nr 63453/2013, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Usługi w zakresie rachunkowości prowadzi i nadzoruje Agnieszka Biedrzycka.

Celem Biura Finansowego NOVA jest profesjonalna i rzetelna obsługa księgowo – podatkowa w oparciu o zdobyte doświadczenie naukowe i zawodowe.

NOVA prowadzi kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, podatkowej książce przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości. Zapewnia również obsługę kadrowo – płacową oraz rozliczenia ZUS.

Księgowość prowadzona jest na bieżąco, z uwzględnieniem wszelkich zmian w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości oraz finansów. Usługi prowadzone są przy użyciu programów komputerowych firmy Asseco WAPRO.

Biuro Finansowe NOVA jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w PZU S.A.
 Biuro Finansowe NOVA
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel. 535 008 007
tel. 81 888 61 32
mail: biuronova@op.pl