Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem, na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Biuro Finansowe NOVA na podstawie dodatkowych ewidencji,

  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT oraz podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych,
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
  • reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi.


Biuro Finansowe NOVA
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel. 535 008 007
tel. 81 888 61 32
mail: biuronova@op.pl