CENNIK

Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z Klientem. Preferujemy odpłatność w formie miesięcznego ryczałtu, który staramy się utrzymywać przez jak najdłuższy czas na nie zmienionym poziomie.

Nasze biuro rachunkowe proponując Państwu wynagrodzenie za wykonaną usługę bierze pod uwagę faktyczną pracochłonność obsługi oraz stopień skomplikowania zagadnień.

Ceny naszych usług są uzależnione są od wielu czynników , między innymi od:

  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • ilości dokumentów w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • ilości opracowanych informacji księgowych, raportów i sprawozdań,
  • ilości nietypowych, niepowtarzalnych zapisów księgowych,
  • profilu działalności

Każdy klient jest rozpatrywany indywidualnie, co pozwala na idealne dostosowanie oferty.Biuro Finansowe NOVA
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel. 535 008 007
tel. 81 888 61 32
mail: biuronova@op.pl