Ryczałt

Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Finansowe NOVA następującej dokumentacji podatkowej:

  • ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • dokonywanie rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika
  • działalności gospodarczej.


Biuro Finansowe NOVA
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel. 535 008 007
tel. 81 888 61 32
mail: biuronova@op.pl