Kadry i Płace

Zakres obsługi kadrowo – płacowej jest uzależniony od potrzeb przedsiębiorcy. Dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie umów cywilno – prawnych.
Wszelkie czynności są dokonywane zgodnie z Kodeksem pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców, w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 10 listopada 1998 r. nr 137, poz. 887 ze zm.).

 

Zakres usług w ramach stałej współpracy obejmuje:

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • zgłoszenie pracodawcy do Sanepidu oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Obsługa płacowa:

 • przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez Klienta,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

 

Obsługa ZUS:

 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych.


Biuro Finansowe NOVA
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel. 535 008 007
tel. 81 888 61 32
mail: biuronova@op.pl